ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Κοινοποιείται στο κοινό η έναρξη της λειτουργίας Πράσινου Σημείου στην κοινότητα Λινού. Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στο Σημείο ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

1.Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά) 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) 3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά) 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες 5. Πλαστικό 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου) 7. Γυαλί 8. Αλουμίνιο 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ) 10. Ξύλο 11. Υφάσματα 12. Ακτινογραφίες / Θερμόμετρα / Φάρμακα 13. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες 14. Λαμπτήρες 15. Υλικά καθαρισμού 16. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη 17. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης 18. Φορητές Μπαταρίες 19. Μηχανέλαια 20. Άχρηστα για ταφή 21. Παιχνίδια

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο, μπορούν να εναποθέτουν 1. Αδρανή/Μπάζα 2. Do It Yourself (DIY) 3. Πλακάκια, Είδη Υγιεινής κ.α και 4. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

 Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό: (α) Δευτέρα με Σάββατο: Χειμερινό ωράριο: Οκτώβριος – Μάρτιος, 9:00-18:00, Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος, 9:00-20:00, (β) Κυριακή, 9:00-14:00

Υπεύθυνος Πράσινου Σημείου στη Λινού, κος Λάκης Γαβριήλ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99 950288