Η ίδρυση, αρχικά, Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και αργότερα η εξέλιξη του σε Σ.Π.Ε έθεσε τέρμα στην εκμετάλλευση των χωριανών. Πολλοί κάτοικοι της Ευρύχου είχαν πέσει θύματα τοκογλυφίας που, όπως σημειώνει ο Κινάνης, «παρουσίαζε μεγάλη έξαρση». Ας γνωρίσουμε, όμως,  καλύτερα το ιστορικό της δημιουργίας πρώτα του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και εν συνεχεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας.

Στις 21 Οκτωβρίου του 1937, έλαβε χώρα η ίδρυση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Ευρύχου, του πρώτου σ’ ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Το Ταμιευτήριο ιδρύθηκε χάρη στο ενδιαφέρον που επέδειξαν τόσο οι χωριανοί όσο και οι δάσκαλοι του χωριού.

Στην πρώτη συνεδρία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου παρευρέθησαν είκοσι μέλη. Σύμφωνα με το Πρακτικό της Πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, η ίδρυση του Συνεργατικού επιτεύχθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης από τα προαναφερόμενα μέλη προς τον έφορο των Συνεργατικών Εταιρειών. Σ’ αυτή τη Συνέλευση, ο προεδρεύων ανακοίνωσε τους νεοεκλεγμένους επιτρόπους και τα καθήκοντα τους. Επίσης, ανακοινώθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Συνεργατικού, λόγου χάρη οι όροι εκχώρησης δανείων, ο τόκος επί των καταθέσεων και των δανείων.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Συνεργατικό Ταμιευτήριο λαμβάνει καίριες αποφάσεις. Λόγου χάριν κατά τα τρία πρώτα χρόνια ο Γραμματέας εργαζόταν αμισθί, ενώ αργότερα του δινόταν μηνιαίως φιλοδώρημα μια λίρα, αλλά και τη μείωση του τόκου επί του δανεισμού. Επίσης, εξασφάλισε το δικαίωμα να «εμπορεύεται και διάφορα ελεγχόμενα είδη, όπως ζάχαρη, πετρέλαιο, όσπρια και υφάσματα». Αυτό το δικαίωμα το ασκούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σαφέστερα μεταξύ του 1940 έως το 1945.

Στα 1951, το Ταμιευτήριο αναπτύχθηκε σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία- Σ.Π.Ε- και απόκτησε ιδιόκτητο οικοδόμημα. Περί τα δέκα χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 1962,  ιδρύθηκε και το Συνεργατικό Παντοπωλείο, το οποίο αργότερα συγχωνεύτηκε και αυτό με τη Σ.Π.Ε Ευρύχου.

Ειδικότερα, στις 15 Φεβρουαρίου του 1976, συγκλήθηκε έκτακτη συνέλευση των μελών του Συνεργατικού Παντοπωλείου κατά τη διάρκεια του οποίου ψηφίστηκε ομόφωνα η συγχώνευση του Συνεργατικού Παντοπωλείου με τη Σ.Π.Ε.

Η Σ.Π.Ε από τη δεκαετία του ’60 έως σήμερα ακολουθεί ανοδική πορεία ανάπτυξης. Παρατίθεται ενδεικτικά ο πίνακας ανάπτυξης, όπως καταγράφηκε στο βιβλίο Κινάνη.

Έτος

Ποσό

1985

£ 250 000

1995

£ 950 000

2005

£ 2 650 000

Αναμφισβήτητα, με την ίδρυση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και αργότερα με την εξέλιξη του σε Σ.Π.Ε δόθηκε ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της Ευρύχου.

Πηγή:
Κινάνης Θεοχάρης, Ευρύχου, Λευκωσία 2005