Η κοινότητά μας, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και πολιτιστικής της δράσης πάνω σε θέματα καθαριότητας και ευπρεπισμού, σας καλεί σε εθελοντική συμμετοχή για επίτευξη του πιο πάνω σκοπού. Ο χώρος συγκέντρωσης των εθελοντών μας θα είναι το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου, την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, η ώρα 10:00 π.μ. Στο χώρο αυτό του συντονισμού, θα καταμεριστούν και οριστούν οι περιοχές στις οποίες η κάθε ομάδα εθελοντών θα προβεί στον καθαρισμό τους. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας το Συμβούλιο θα προσφέρει στους εθελοντές εδέσματα και ποτά.
 
Ας αναδείξουμε την αξία και τη δύναμη του εθελοντισμού, ας βοηθήσουμε για μια καθαρότερη και ομορφότερη Κύπρο, μέσα από τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική προσπάθεια και κοινωνική συμμετοχή στον κόσμο.Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά! Μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους, τον τόπο μας, τη χώρα μας και τον κόσμο! Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και ανυπομονούμε να δράσουμε από κοινού!
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και περεταίρω πληροφορίες ή/και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στα τηλ.: 97 811311 και 22 932228.