Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι άρχισε τη λειτουργία της η Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης, με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ουσίες εξάρτησης αλλά και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των κατοίκων που υπέστησαν εγκλεισμό λόγω του Covid-19.
Η εν λόγω κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Ευρύχου τη Δευτέρα 08/02/21, από τις 9:30 μέχρι τις 11:00, στο Κ.Σ. Ευρύχου. Συντονιστής είναι ο Δρ. Αντώνης Φαρμακάς.