Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, προέκυψε αλλαγή στους χώρους διεξαγωγής των Δωρεάν Rapid Covid Test, ως εξής:(α) Παρασκευή, 05/02/21, ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ, Εκκλησία Αγίου Αρσενίου, από τις 9:00 μέχρι 16:30(β) Σάββατο, 06/02/21, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς, από τις 9:00 μέχρι 17:30(γ) Κυριακή, 07/02/21, ΓΑΛΑΤΑ, Δημοτικό Σχολείο, από τις 9:00 μέχρι 17:30