Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΑΗΚ για παροχή αναβάθμισης και συντήρησης οδικού φωτισμού, που αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού στην κοινότητά μας με λαμπτήρες LED, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται στις €101.159,98 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από την Κυβέρνηση.