Φ.Π. 1 Φ.Π. 2 Φ.Π. 3

Την Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου μπορείτε να τη βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο, όπου μπορείτε και να την κατεβάσετε: