ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ ΕΥΡΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ, ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ 80 ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ Χ’ΚΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΧΟΥ, Η ΩΡΑ 20:00. Η ΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.