Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς το κοινό, έχει ήδη εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη διενέργειας πληρωμών JCC Payment System Ltd, για εξόφληση λογαριασμών μέσω του διαδικτύου.

Ως εκ τούτου, έχετε πλέον τη δυνατότητα να προβαίνετε ηλεκτρονικά στην πληρωμή των ειδοποιήσεων:

  • της Υδατοπρομήθειας
  • των Φορολογιών
  • της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και
  • των Καθυστερήσεων Φορολογιών

μέσω του συστήματος JCC Payment System στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.jccsmart.com, εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα.

Επίσης, από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017, η διενέργεια πληρωμών προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου, σε όλα τα (υπό)καταστήματα τόσο της Τράπεζας Κύπρου όσο και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θα πραγματοποιείται από το υπαλληλικό προσωπικό, μόνο μέσω του συστήματος πληρωμών JCC PAYMENT SYSTEM.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο του Συμβουλίου στο τηλέφωνο 22932228, κο Μηνά Νικολάου, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 7:30 μέχρι τις 14:30.