Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου σας προσκαλεί στην πρώτη ανοιχτή συζήτηση, την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ευρύχου για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:
• Στέγαση Κέντρου Νεότητας Ευρύχου
• Ενημέρωση για το Νοσοκομείο Ευρύχου
• Υδατοπρομήθεια
• Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας
• Διάφορα