Τήν Παρασκευή, 29 Ἰουλίου 2016 καί ἡ ὥρα 6:00 μ.μ. ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος θά προστεῖ τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐναποθέσεως τῶν Τιμίων Λειψάνων, τοῦ πανηγυρικοῦ Ἐσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου στόν ἀνακαινισμένο ναόν πλησίον τοῦ ἐγκαινιαζομένου παλαιοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, στήν κοινότητα Σπήλια.
Τό Σάββατο, 30 Ἰουλίου 2016 καί ἡ ὥρα 6:00 π.μ. ὁ Πανιερώτατος θά προστεῖ τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν παλαιό ἱερόν ναοῦ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, στήν κοινότητα Σπήλια.
Ἐφημέριος: π. Κυριάκος Παπαγιάννης, 99641343.