ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους ιδιοκτήτες γης στα όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου σε ανοιχτή δημόσια συγκέντρωση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα ΔΔΚ του Γυμνασίου-Λυκείου Σολέας, εντός του Σχολείου.

 

Στη συγκέντρωση θα δοθεί η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης να διατυπώσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σε σχέση με την επικείμενη τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών.

Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής είναι η διατήρηση του προεξάρχοντος αγροτικού χαρακτήρα της υπαίθρου και η οργανωμένη και ενοποιημένη ανάπτυξη των οικισμών, με την αποθάρρυνση της διασποράς των διάφορων τύπων ανάπτυξης σε περιοχής άλλες από τις καθορισμένες, τη συνετή και βέλτιστη διαχείριση των πόρων και τη διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Όλες οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν προς συζήτηση θα πρέπει απαραίτητα να είναι συμβατές με το πνεύμα του Κεφαλαίου 2 (Βασικοί Στόχοι και Γενική Στρατηγική της Ανάπτυξης στην Ύπαιθρο) της Δήλωσης Πολιτικής. Παράλληλα θα είναι τέτοιας κλίμακας και έκτασης, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσες και πιεστικές ανάγκες, χωρίς να δημιουργούν δεσμεύσεις  που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τον ορθολογικό και ολοκληρωμένο προγραμματισμό της πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Οι εισηγήσεις αναφορικά με την τροποποίηση των πολεοδομικών Ζωνών πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση τα δεδομένα στοιχεία που περιέχονται στο Έντυπο Τροποποίησης και με σεβασμό στο περιβάλλον, το τοπίο και τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η παρουσία όλων ων ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών γης είναι απαραίτητη.