Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου παρακαλεί τους κατοίκους της κοινότητας όπως σε περίπτωση που σε αγροτεμάχια ή ακίνητα διαπιστώσουν την παρουσία ακάλυπτων λάκκων, επικοινωνήσουν με το γραφείου του Συμβουλίου και αναφέρουν το σημείο εντόπισής τους.

Σε περίπτωση που εσείς οι ίδιοι έχετε στην κατοχή σας τεμάχιο στο οποίο υφίσταται ακάλυπτος λάκκος, παρακαλώ όπως αμέσως προβείτε σε κάλυψή του, ώστε αυτός να είναι ασφαλής, σύμφωνα πάντα με τον περί της ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο (αρ. 79(Ι)/2010), όπου ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας (φρέατος) οφείλει να το διατηρεί επαρκώς καλυμμένο ή περιφραγμένο ή να μεριμνά, ώστε αυτό να προστατεύεται επαρκώς με μόνιμη κατασκευή, ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου στην Επαρχία Λευκωσίας κατά τα τελευταία χρόνια κλήθηκαν σε περισσότερα από εκατόν πενήντα (150) περιστατικά διάσωσης πολιτών και ζώων, μετά από πτώση σε απροστάτευτους λάκκους ή σε μεγάλου διαμέτρου διατρήσεις.