Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, θα προσφέρει δωρεάν προληπτική εξέταση Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, το Σάββατο 24 Μαΐου 2014, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου.

Ειδικά διαρρυθμισμένη κινητή μονάδα, εξοπλισμένη με κατάλληλα μηχανήματα και στελεχωμένη  με ομάδα που αποτελείται από ψυχολόγο, λειτουργό κοινωνικής στήριξης και νευρολόγο ιατρό, θα εξετάζουν δωρεάν, εύκολα, ανώδυνα και χωρίς ταλαιπωρία όσους κάτοικους της κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής επιθυμούν να εξεταστούν.

Σημειώστε ότι στη διαδικασία εξέτασης δεν υπάρχει αιματολογική εξέταση.