ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2014-2020
ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
– Ευρώπη και Χρηαμτοδοτήσεις
– Κοινή αγροτική Πολιτική
– Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
-Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 18:30
27/02/2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ