Με βάση τους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς για τη διαφοροποίηση του ωραρίου, σας κοινοποιείται το νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 01.01.2014.

Συγκεκριμένα το γραφείου του Συμβουλίου θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή: από 07:30 π.μ. μέχρι 03:00 μ.μ.

Ώρες Ταμείου: Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.