ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Φέρεται εις γνώση του κοινού ότι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, ώρα 16:00, θα λάβει χώρα στο Γραφείο Κοινοτάρχη συνέλευση γαιοκτημόνων του Αρδευτικού Τμήματος Ευρύχου, με σκοπό την εκλογή νέας Αρδευτικής Επιτροπής.

 

Η Αρδευτική Επιτροπή είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, η σλύσταση της οποίας έγκειται καθαρά και μόνο στους γαιοκτήμονες της κοινότητάς μας. Γι΄ αυτό, καλείστε όπως δώσετε δυναμικά το παρόν σας για τη σύσταση νέας Επιτροπείας σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών του Αρδευτικού Τμήματος.

Εάν οποιοσδήποτε γαιοκτήμονας δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρία και επιθυμεί να στείλει αντιπρόσωπό του, πρέπει να εφοδιάσει αυτόν με σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, πιστοποιημένο από τον Κοινοτάρχη της κοινότητας. Νοείται ότι κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται και ψηφίζει στη συνεδρία δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει με πληρεξούσιο έγγραφο πέραν του ενός γαιοκτήμονα μέλους του Αρδευτικού Τμήματος.