Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου, καλεί τους απόδημους της κοινότητας όπως σταθούν αρωγοί στην αναδιαμόρφωση του καταλόγου αποδήμων, αποστέλνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον αριθμό ταυτότητάς τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koinotiko.symboulio.evrixou@cytanet.com.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22870591.

Για περεταίρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Κ.Σ. Ευρύχου 22932228.