Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου, Κύπρος
Τηλ: 22932228
Φαξ: 22870591