Από την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής στο χωριό άρχισε κιόλας να αναπτύσσεται μια ζωηρή κίνηση στον αθλητισμό και μια σχετική πολιτιστική δραστηριότητα.

Με πρωτοβουλία των δασκάλων της εποχής Γεωργιάδη, Κουμπαρίδη, ιδρύθηκε το πρώτο σωματείο «Εθνική Νεολαία» και το 1925 ανεβάστηκε από σκηνής το πρώτο θεατρικό έργο «Παύλος Μελάς» .

Μετά τα γεγονότα του 1931 κατά τα οποία το χωριό έπαιξε κάποιο ρόλο, οργάνωσε εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες ενάντια στην αγγλική κατοχή και σαν αποτέλεσμα των οποίων είναι το κλείσιμο του σιδηροδρόμου, επιβλήθηκε η Παλμερική δικτατορία με την απαγόρευση κάθε κίνησης εθνικής έτσι διαλύθηκε το σωματείο «Εθνική Νεολαία» και τη θέση του πήρε το αθλητικό σωματείο «Κινύρας».

Πλούσια ήταν η δράση του «Κινύρα» και στα πολιτιστικά και ιδιαίτερα τις θεατρικές εκδηλώσεις . δεν υπήρχαν τότε τηλεοράσεις και σινεμά γι’ αυτό μια θεατρική παράσταση, αναμενόταν και υποδεχόταν από το κοινό σαν ένα ξεχωριστό γεγονός.

Το 1937 ιδρύθηκε το σημερινό σωματείο «Τριπτόλεμος» αρχικά σαν Γεωργικό σωματείο και αργότερα έγινε και αθλητικό.

Από τα παλιά χρόνια υπήρχε και Σώμα Προσκόπων το οποίο διαδραμάτισε σχετικό ρόλο στις διάφορες εκδηλώσεις των εθνικών επετείων. Δυστυχώς σήμερα το σώμα προσκόπων ανέστειλε στις δραστηριότητες του.

Το 1945 ιδρύεται το σωματείο Αναγέννηση το οποίο ανέπτυξε αθλητική και πολιτιστική δράση. Το σωματείο διαλύθηκε μετά από 6 χρόνια ζωής.